e.g., META tags

Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Перша конференція на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки була проведена 15-16 травня 2012 року,  і з того часу кожного року навесні збираються представники наукових шкіл України, викладачі, аспіранти, студенти, щоб поділитись своїми досягненнями, почути думку видатних вчених, отримати новий поштовх у подальших дослідженнях. Ініціаторами та ідейними натхненниками започаткування проведення конференцій на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки стали д.т.н., професор В.В. Ванін, д.т.н., професор В.П. Юрчук, д.т.н., професор Г.А. Вірченко. Співорганізаторами конференції - ГО Національна Академія наук вищої освіти України та Українська асоціація з прикладної геометрії.

Збірники доповідей І-Х конференцій  можна побачити на сайті кафедри за посиланням.

12 червня 2024р. відбулася ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності», яка є профільною для кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Національного технічного університету України «КПІ»  імені Ігоря Сікорського. Співорганізаторами конференції є Академія наук вищої освіти України та Українська асоціація з прикладної геометрії.

Міжнародний Програмний комітет представляли українські вчені та зарубіжні колеги, зокрема: Oksana Budnyk (University of Occupation Safety Management in Katowice, Poland); Pavlo Mamontov, PLC Engineer, Premiere Automation, USA.

Метою конференції був обмін інформацією щодо нових наукових результатів, встановлення та розширення зв’язків між ученими, які працюють у галузі прикладної геометрії, інженерної графіки та об’єктів інтелектуальної власності, поглиблення зв’язків між вітчизняними й зарубіжними навчальними та науковими закладами, залучення студентів до наукової роботи, розвитку та реалізації їх творчого потенціалу.

У конференції взяли участь 73 науковці, викладачі, аспіранти та студенти із вищеназваних закладів, а також із Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Запоріжжя), Національного університету біоресурсів і природокористування України (Україна, м. Київ), Національного університету цивільного захисту України (Україна, м. Харків), НДІ фізики НАН України (Україна, м. Київ), Київського національного університету будівництва і архітектури (Україна, м. Київ), Мелітопольської школи прикладної геометрії імені Володимира Найдиша, Національного університету кораблебудування імені адмірала Степана Макарова ( Україна, м. Миколаїв), Національного університету водогосподарства та природокористування  (Україна, м. Рівне), Таврійського національного університету імені Вернадського (Україна, м. Київ).

Для публікації у збірнику матеріалів конференції було подано 26 наукових статей. З доповідями на пленарному засіданні виступили фахівці з даного напряму:  Куценко Л.М., д.т.н., професор Національного університету цивільного захисту України (Україна, м. Харків); Верещага В.М., д.т.н., професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Запоріжжя), академік Академії інженерних наук України; Вірченко Г.А., д.т.н., професор; Гнітецька Т.В., к.т.н., доцент; Лазарчук М.В., Грубич М.В., Шепель Г.С.- старші викладачі  (Національний технічний університет України «КПІ»  імені Ігоря Сікорського). З виступами на конференції доповідали аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України (Україна, м. Київ) Хропост В. І.; аспірант Національного технічного університету України «КПІ»  імені Ігоря Сікорського Мазурик Р.В.; студент Національного технічного університету України «КПІ»  імені Ігоря Сікорського Воробйов О.О.. Учасниками конференції було зроблено 10 доповідей.

За результатами проведеного заходу підготовлено збірник - ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності»: зб.наук.праць ХІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 12 червня 2024р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 154 с., у якому  представлено наукові праці учасників конференції.

 

 

Поточні конференції

Зараз немає активних конференцій. Для перегляду конференцій, що минули, будь ласка, користуйтесь архівами.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

conferencengkg@gmail.com

+38 044 204 94 46

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорского"
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ