e.g., META tags

Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Перша конференція на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки була проведена 15-16 травня 2012 року,  і з того часу кожного року навесні збираються представники наукових шкіл України, викладачі, аспіранти, студенти, щоб поділитись своїми досягненнями, почути думку видатних вчених, отримати новий поштовх у подальших дослідженнях. Ініціаторами та ідейними натхненниками започаткування проведення конференцій на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки стали д.т.н., професор В.В. Ванін, д.т.н., професор В.П. Юрчук, д.т.н., професор Г.А. Вірченко. Співорганізаторами конференції - ГО Національна Академія наук вищої освіти України та Українська асоціація з прикладної геометрії.

Збірники доповідей І-Х конференцій  можна побачити на сайті кафедри за посиланням.

14 червня 2023 р. на фізико-математичному факультеті, кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки на базі наукової школи прикладної геометрії КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулась ХІІ  Міжнародна науково-практична конференція «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності», присвячена 125-й річниці заснування КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У цьому році Програмний комітет ХІІ конференції вшанували своєю участю видатні українські вчені та закордонні колеги з університетів Федеративної Республіки Німеччини, Мальти, Грузії.

Метою конференції були поставлені: обмін інформацією щодо нових наукових результатів, встановлення та розширення зв’язків між науковцями, які працюють у галузі прикладної геометрії, розширення зв’язків між вітчизняними та зарубіжними навчальними й науковими закладами, залучення студентів до наукової роботи, розвитку та реалізації їх творчого потенціалу. І мета була досягнута та перевершена. У конференції приняли участь 58 науковців, викладачів, аспірантів та студентів. Подія розвивалась дуже жваво, активно, діапазон розглянутих тем був неочікувано різноманітним, теми – інноваційно значущимиі та масштабними.

На конференцію було доправлено 32 наукові статті, зі своїми тезами виступили 12 доповідачів, серед яких представники вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Запоріжжя), Національний університет біоресурсів і природокористування України, (Україна, м. Київ), Національний університет цивільного захисту України (Харків, Україна), НДІ фізики НАН України (Україна, м. Київ), The University of Georgia (Tbilisi, Georgia), University of Malta (Msida, Malta), Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Конференцію відкрили декан фізико-математичного факультету Володимир Володимирович Ванін та завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Геннадій Анатолійович Вірченко, які привітали учасників, відзначили велику роль науки і освіти у досягненні Перемоги, безпеці, подальшому відновленні та розвитку держави.

Доклади на конференції не залишали всіх учасників байдужими, вони викликали обговорення, сумісне обміркування, постановку нових задач для подальшого вирішення. Серед тем виступів та дискусій були такі, як нові методи моделювання технічних об’єктів та поширення геометричного подання на локаційно-часові моделі з великими базами даних; створення інтегрованої комплексної методології геометричного моделювання, яка дозволить отримати більш універсальні моделі різноманітних технічних об’єктів та процесів, зокрема, в галузі сільського господарства, покращити математичне та програмне забезпечення САПР для відтворення складних багатопараметричних динамічних систем. Дуже цікавими і корисними були доповіді про пошуки та пропозиції конкретних технічних рішень – результатів геометричного моделювання, а саме, доповідь з пропозицією нового принципу дії та конструкції гідравлічної машини для відкачування води на основі її геометричної просторової динамічної моделі.

Зацікавлення учасників та жваве обговорення викликала доповідь студента ІАТ про творче мислення, поєднання двох підходів у процесі проектування: суто технічного та орієнтованого на ергономічні потреби користувача.

Без уваги не залишилась тематика удосконалення методики навчального процесу. Так, після виступу доповідача була обговорена тема використання штучного інтелекту в навчальному процесі в умовах змішаної та дистанційної форм навчання.

Без сумніву, конференція визвала неабияку зацікавленість у учасників, дала міцний поштовх для подальших досліджень, постановку нових проблем, відповіді на питання щодо шляху досліджень.  Для всіх ця конференція виявилась неочікувано цікавою, змістовною та надихаючою на працю! Ми щиро вдячні учасникам конференції і бажаємо їм нових досягнень, відкриттів, успіхів у досягненні цілей. Чекаємо нових зустрічей!

 

Поточні конференції

Зараз немає активних конференцій. Для перегляду конференцій, що минули, будь ласка, користуйтесь архівами.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

conferencengkg@gmail.com

+38 044 204 94 46

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорского"
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ