e.g., META tags

Обліковий записCreative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

conferencengkg@gmail.com

+38 044 204 94 46

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
ФІХІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ