e.g., META tags

Політика конференції

Політика доступу до архівів

В інтересах авторів та читачів презентацій доповідей конференцій, розміщених на цьому сайті, публікуються в режимі відкритого доступу.

 

Співорганізатори конференції

ГО Національна Академія наук вищої освіти України

ГО Українська асоціація з прикладної геометрії

 

Програмний комітет

1. Ванін Володимир Володимирович , заслужений працівник народної освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, д.т.н., професор, декан фізико-математичного факультету (ФМФ), КПІ ім. Ігоря Сікорського – голова програмного комітету .

2. Вірченко Геннадій Анатолійович , д.т.н., професор, завідувач кафедри геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського – заступник голови програмного комітету .

3. Іванова Олена , д.т.н. Системний архітектор для розподілених технічних систем, ITK-Engineering GmbH. Штутгарт, Німеччина.

4. Валентина Кассар , д-р, доктор філософії, старший викладач кафедри міжнародних відносин факультету мистецтв Мальтійського університету, Мальта.

5. Тамар Патарая , доктор, доцент кафедри політики та міжнародних відносин Школи соціальних наук Університету Джорджії, Засновник і член правління Громадянської ради з питань оборони та безпеки, Грузія.

6. Волоха Микола Петрович , д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. Яблонський Петро Миколайович , к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

8. Ботвіновська Світлана Іванівна , д.т.н., професор, завідувачка кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки, Київський національний університет будівництва і архітектури.

9. Куценко Леонід Миколайович , д.т.н., професор кафедри інженерної аварійно-рятувальної техніки, Національний університет цивільного захисту України.

10. Пилипака Сергій Федорович , д.т.н., професор, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

11. Плоский Віталій Олексійович , д.т.н., професор, завідувач кафедри конструювання, Київський національний університет будівництва і архітектури.

12. Шоман Ольга Вікторівна , д.т.н., професор, завідувачка кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».


 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Прикладна геометрія, інженерна графіка та об'єкти інтелектуальної власності"

Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Прикладна геометрія, інженерна графіка та об'єкти інтелектуальної власності" - щорічне видання, що видається он-лайн на єдиній видавницько-технічній платформі Open Journal Systems (OJS) ( http://journals.uran ). ). . ua ) - НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ . Кожна стаття має на платформі OJS свою URL-адресу

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

1. Ванін Володимир Володимирович , д.т.н., професор, декан ФМФ, науковий завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорськогоголова організаційного комітету.

2. Вірченко Геннадій Анатолійович , д.т.н., професор, завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорськогозаступник голови організаційного комітету.

3. Колосова Олена Петрівна , к.т.н., доцентка кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського. відповідальний секретар організаційного комітету .

4. Волоха Микола Петрович , д.т.н., с.н.с., професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5. Гетьман Олександра Георгіївна , к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. Гнітецька Галина Омелянівна , к.п.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. Голова Ольга Олександрівна , к.т.н., доцентка кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

8. Залевський Сергій Володимирович , к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

9. Воробйов Олексій Миколайович , старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

10. Лазарчук Маргарита Валентинівна , старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

11. Лебедєва Ольга Олександрівна , старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

12. Шепель Ганна Сергіївна , старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

13. Лазарчук-Воробйова Юлія Валентинівна, старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

14. Грубич Марія Володимирівна , асистент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ , КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

conferencengkg@gmail.com

+38 044 204 94 46

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорского"
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ